Du lịch Ninh Bình


Hoa Lư - Tam Cốc 1 ngày

Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Giá: 400,000 đ

Lịch trình: Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc 1 ngày

Bái Đính Tràng An 1 ngày

Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Giá: 360,000 đ

Lịch trình: Du lịch Tràng An Bái Đính là lựa chọn đầu tiên trong mùa lễ hội và thế giới tâm linh

Ninh Bình - Tràng An - Bái Đinh - Hoa Lư

Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Giá: 500,000 vnd

Lịch trình: Ninh Bình - Tràng An - Bái Đinh - Cố Đô Hoa Lư

Ninh Bình - Động Thiên Hà - Chùa Bái Đính - Cô đô Hoa Lư

Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Giá: 500,000 vnd

Lịch trình: Ninh Bình - Động Thiên Hà - Chùa Bái Đính - Cô đô Hoa Lư (Điểm thăm quan mới)

Ninh Bình - Vân Long - Thung Lá - Suối nước nóng Kênh Gà

Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Giá: 450,000 đ

Lịch trình: Ninh Bình - Vân Long - Thung Lá - Suối nước nóng Kênh Gà

Ninh Bình - Bái Đính - Tràng An - Cúc Phương

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1,050,000 đ

Lịch trình: Ninh Bình - Bái Đính - Tràng An - Cúc Phương

Ninh Bình - Cúc Phương – Tràng An – Bái Đính - Vân Long – Nước nóng Kênh Gà

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.600.000 vnd

Lịch trình: Ninh Bình - Cúc Phương – Tràng An – Bái Đính - Vân Long – Nước nóng Kênh Gà

Phát Diệm - Động Thiên Hà - Tràng An - Bái Đính - Cố đô Hoa Lư

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Giá:

Lịch trình: Phát Diệm - Động Thiên Hà - Tràng An - Bái Đính - Cố đô Hoa Lư

Tour du lịch Bái Đính – Tràng An – Hoa Lư – Tam Cốc (2 ngày)

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Giá: 2.100.000 vnd

Lịch trình: Tour du lịch Bái Đính – Tràng An – Hoa Lư – Tam Cốc (2 ngày)